top of page

Layihənin fəaliyyətində başlıca olaraq bir neçə məqsəd dayanır:

  • Ölkə üzrə məktəbəqədər təhsilə əlçatanlığın artırılması;

  • Məktəbəqədər təhsilin inkişafı və təhsildə valideynin birgə iştirakını təmin etməklə Azərbaycanda, xüsusilə ucqar və ya əlverişsiz dağ kəndlərində keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin həyata keçirilməsi;

  • Valideyn-icma-məktəb əməkdaşlığının yaradılması;

  • Məktəbəqədər təhsil qrupları vasitəsilə 3-4 yaşlı uşaqların dörd inkişaf sahəsini əhatə edən bacarıqların artırılması;

  • Məktəbəqədər təhsilin inkişafı nəticəsində bilavasitə ibtidai təhsilin də keyfiyyətinin artırılması.

İcma əsaslı Məktəbəqədər
Təhsil Qrupları

xerite_izahli.png
bottom of page