Təlimlər

Clean Space

Xüsusi karantin dövründə

onlayn təlimlər

Layihə çərçivəsində hər tədris ilindən əvvəl yeni tərbiyəçi-müəllimlər üçün təşkil edilən təlimlərin əsas məqsədi tərbiyəçi-müəllimləri tədris ilinə hazırlamaq və onları erkən uşaq inkişafı barədə müvafiq mövzularda maarifləndirməkdir.

Təlimlərə ümumilikdə 196 yeni tərbiyəçi-müəllim cəlb edilməsi nəzərdə tutulubb. Qeyd edək ki, ölkə ərazisindəki xüsusi karantin rejimi ilə bağlı olaraq, təlimlər ötən illərdən fərqli şəkildə - onlayn formatda keçirilir.

Tərbiyəçi-müəllimlərin yeni tədris ilinə tam hazır olması üçün peşəkar təlimçilər tərəfindən aşağıdakı təlim mövzuları tərtib olunub:

  • Uşaqlarda koqnitiv sferanı necə inkişaf etdirməli?

  • Oyun uşaq şəxsiyyətinin inkişafında aparıcı fəaliyyət kimi və praktik oyunlar

  • Məktəbəqədər yaşda olan uşaqların sosial-psixoloji adaptasiyası.

  • Diferensiallaşdırma və fərdi yanaşma.

  • “İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsinin dərs proqramı.

  • İcma əsaslı Təhsil Mərkəzlərində uşaqlar ilə səhər görüşünün təşkili.

  • İnkişafetdirici mühit nədir və onun yaradılması.

  • Uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri.

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı

TƏRBİYƏÇİ-MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN TƏLİMLƏR

“İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsində çalışan bütün tərbiyəçi-müəllimlər üçün ildə 3 dəfə hər biri 2 gün davam edən təlim müddətində tərbiyəçi-müəllimlər sinfin idarə olunması, sinfin tərtibatı, inklüziv təhsillə bağlı ilkin məlumatlar, incəsənət terapiyası, ilkin İT bacarıqları, ilk tibbi yardım mövzlarında təlimlər keçirilir. Təlimlər interaktiv təlim metodlarına uyğun olaraq qruplarla iş, müxtəlif simulyasiyalar, rol oyunları, müzakirələr və s. formatında həyata keçirilir.

Təlimin əsas məqsədi yaş xüsusiyyətləri ilə bağlı uşaqların inkişaf dövrü, məktəbəqədər təhsilin əhəmiyyəti, burada valideynin rolu və bir sıra müxtəlif mövzuları əhatə edir . Təlim zamanı valideyn fəaliyyətləri ilə bağlı video dəsrlər nümayiş etdirilir. Təlimlərdə  İcma əsaslı Uşaq Təhsil Mərkəzlərinə cəlb edilmiş uşaqların valideynləri iştirak edirlər.

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı

VALİDEYNLƏR ÜÇÜN TƏLİMLƏR

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı

MENTORLAR ÜÇÜN TƏLİMLƏR

Təlimlərdə İcma Mərkəzlərində çalışacaq tərbiyəçi-müəllimlərə mentorluq etmək üçün seçilmiş mentor-müəllimlərə mentorluq, müşahidə və onun aparılması, sinif necə tərtib olunmalıdır, kommunikasiya, effektiv ünsiyyət bacarıqları, geri dönüş və rəy bildirmə, hesabatlılıq, konfliktlərin həll olunması mövzularında nəzəri və praktik bacarıqlar öyrədilir. Təlimlər interaktiv təlim metodlarına uyğun olaraq qruplarla iş, müxtəlif simulyasiyalar, rol oyunları, müzakirələr və s. formatında həyata keçirilir. 

Təlimlər haqqında

sualınız var

1/4

© 2020 by İcma əsaslı Məktəbəqədər Təhsilin İnkişafı

  • Facebook
  • YouTube